KOMPAS-3D - kurs podstawowy.

Tworzenie szkicu, wymiarowanie, więzy geometryczne, tworzenie prostych brył i rysunku płaskiego.